A A A

 

Achiziții publice

Solicitare de oferte: Servicii de verificare a cheltuielilor în cadrul proiectului “PA09 Oameni și competențe” a Programului Transnațional Dunărea

Invitație de participare la tender

Invitație de participare la tender

pentru servicii de suport logistic la organizarea Conferinței Internaționale din 24 Octombrie 2019

 

Proiectul: PA09 “Oameni și competențe” din cadrul Programului Transnațional Dunărea

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova anunță tender și invită toți ofertanții calificați să prezinte oferte pentru servicii de suport logistic pentru organizarea, la Chișinău, a Conferinței InternaționaleBUILDING PARTNERSHIPS FOR FUTURE SKILLS”, pe data de 24 Octombrie 2019 (Chișinău / Radisson Blu Leogrand Hotel).

 

Instrucțiune pentru ofertanți:

1.       Oferta trebuie să includă servicii de suport logistic (vezi ToR, pag 2) pentru organizarea Conferinței Internaționale din 24 Octombrie 2019 (vezi Agenda). Oferta (în format PDF, cu specificarea prețului în lei moldovenești (MDL), fără TVA) urmează a fi expediată la adresa: tudor.mancas@gmail.com (în copie anna.gherganova@msmps.gov.md ). Oferta va fi elaborată în limba română. Fiecare companie are dreptul să depună o singură ofertă.

2. Solicitări de clarificare vor putea fi expediate la adresele de mai sus, nu mai târziu de 20 Septembrie 2019, ora 12:00 (ora Moldovei).

 

3. Data limită pentru recepționarea ofertelor: 25 Septembrie 2019, orele 12:00, dar vă încurajăm să prezentați oferta cât de curând posibil. Ofertele prezentate ulterior nu vor fi examinate.

 

4. Prețul ofertei urmează a fi specificat în lei moldovenești (MDL), fără TVA. În baza Hotărârii Guvernului Nr. 246 din 08 Aprilie 2010, livrările de bunuri și servicii în cadrul proiectului sunt impozitate la cota zero a TVA.

 

5. Evaluarea ofertelor și atribuirea contractului. Criteriul de atribuire a contractului este “cel mai mic preț”, cu condiția respectării cerințelor Termenilor de Referință (ToR) și Termenii și condițiile de livrare (vezi anexele).

 https://msmps.gov.md/sites/default/files/document/attachments/invitation.pdf  

https://msmps.gov.md/sites/default/files/document/attachments/tor.pdf
 
https://msmps.gov.md/sites/default/files/document/attachments/concept_agenda_7thstakeholders_conference_24.10.2019-revised_0.pdf
 
https://msmps.gov.md/sites/default/files/document/attachments/termeni_si_conditii_de_livrare.pdf

Invitație de participare

Anunțuri

Anunț de intenție

 

Anunț despre desfășurarea achizițiilor publice de valoare mică

 

Anunț privind procurarea lucrărilor de reconstrucție/renovare a localului destinat Agenției de Asistență Socială și unor edificii ale MMPSF

 

Financial Audit Services - Ministry  of  Labor Social Protection and Family kindly invites you to submit  technical  and  financial  proposals for audit services of the Priority Area 9 of EU Strategy for Danube Region projects.

 

 

Planul achizițiilor anuale

Rapoarte și dări de seamă privind achizițiile publice