A A A

 

Minister

27/12/2019 | Anunțuri

Șef, Direcția politici în domeniul asisteneți medicale spitalicești

Svetlana Lupu 

Șef Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor

...

23/12/2019 | Anunțuri

Șef Direcția politici în domeniul asistenței medicale spitalicești

Lupu Svetlana

Cușnir Ludmila

 

Șef Serviciul audit intern

Ursachi Alexandru

...

16/12/2019 | Anunțuri

Șef, Direcția politici în domeniul asistenței medicale spitalicești

  1. Cușmir Ludmila
  2. Lupu Svetlana

Șef, Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor

  1. Galaicu Valeriu
  2. Munteanu Viorel
  3. Ungureanu Sergiu
  4. ...
08/11/2019 | Anunțuri

Urmare rezultatelor concursului desfășurat pentru ocuparea funcțiilor publice din cadrul aparatului central al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, au promovat concursul următorii candidați:

 ...

29/10/2019 | Anunțuri

Șef Direcția politici de protecție a drepturilor copiilor și familiilor cu copii

...

1.Mariana Ciobanu-Lungu

2.

Pages