A A A

 

Circa 695 mii de persoane vor beneficia de indexarea pensiei la 1 aprilie şi 1 octombrie 2020

Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative, care prevede extinderea garanțiilor sociale pentru mai multe categorii de cetățeni, beneficiari de prestații de asigurări sociale, prin indexarea semianuală a tuturor pensiilor, indiferent de mărimea lor, precum și a venitului lunar minim utilizat la determinarea Programului de Ajutor Social.

 

Conform proiectului, indexarea pensiilor va fi realizată de două ori pe an: la 1 aprilie şi la 1 octombrie, fiind stabilită în baza unui mecanism nou, care va spori capacitatea de cumpărare a beneficiarilor de pensii, prin compensarea neîntârziată a efectului inflaționist.

 

Astfel, la 1 aprilie coeficientul de indexare va constitui inflaţia înregistrată în ultimul semestru al anului precedent anului indexării, iar la 1 octombrie, coeficientul de indexare va constitui inflaţia înregistrată în primul semestru al anului în curs. Circa 695 mii de persoane vor beneficia de indexarea pensiei la 1 aprilie şi 1 octombrie 2020

 

Mecanismul de indexare se va aplica pentru toate prestaţiile sociale, inclusiv plăţile capitalizate, îndemnizaţiile de dizabilitate survenită ca urmare a unui accident de muncă şi compensaţiile băneşti lunare stabilite participanţilor la lichidarea avariei de la C.A.E. Cernobâl.

 

Totodată, pentru susţinerea financiară a beneficiarilor de prestaţii sociale cu nivel redus, se propune indexarea semianuală a venitului minim garantat, precum și acordarea periodică a suportului financiar unic, în dependenţă de resursele financiare disponibile în Bugetul de Stat.

 

De asemenea, în vederea respectării principiului egalităţii, proiectul prevede excluderea posibilităţii de a recalcula pensiile procurorilor şi judecătorilor în funcție de mărimea salariului lunar al procurorului şi al judecătorului în exerciţiu.

 

Pensiile acestor categorii de beneficiari se vor indexa în condiţii generale, asigurându-se aplicarea aceluiaşi principiu de indexare. Implementarea prevederilor proiectului de lege nu va necesita mijloace financiare suplimentare.