Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Îmbunătățirea accesului echitabil la servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, o prioritate pe agenda Ministerului Sănătății

17/09/2021
Îmbunătățirea accesului echitabil la servicii de îngrijiri  medicale la domiciliu, o prioritate pe agenda Ministerului Sănătății

Astăzi, 17 septembrie curent, a avut loc ședința Grupului de lucru privind îmbunătățirea accesului echitabil la servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, cu scopul de a discuta și aproba viziunea privind contractarea îngrijirilor medicale la domiciliu, bazată pe nevoile existente, inclusiv costurile și criteriile de contractare a prestatorilor cu Compania Națională de Asigurări în Medicină.

Din Grupul de lucru fac parte specialiști din cadrul Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, USMF „Nicolae Testemițanu”, organizațiilor neguvernamentale în domeniu.

Necesitatea îmbunătățirii accesului la serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu este determinată de nivelul redus de acoperire cu aceste servicii în Republica Moldova. Doar 1 din 5 persoane care au nevoie de aceste servicii, beneficiază de ele, iar distribuirea lor geografică este neuniformă.

Totodată, numărul persoanelor vârstnice este în creștere, acestea fiind cele mai afectate de bolile cronice și complicațiile acestora,  iar din considerente medicale, dar și sociale, au nevoie de îngrijiri la domiciliu. La fel, nivelul actual de finanțare a îngrijirilor la domiciliu din surse financiare publice este foarte redus și asigură doar 1,4% din necesități.

În acest context, secretarul de stat Zinaida Bezverhni a menționat că în condițiile în care se înregistrează un fenomen de îmbătrânire constantă a populației și sporește numărul de persoane cu maladii cronice severe, rolul îngrijirilor la domiciliu crește vădit.  Este necesară instituirea unui mecanism de colectare a datelor de la instituțiile de asistență medicală primară și direcțiile municipale/raionale de asistență socială și protecție a familiei privind numărul de persoane care au nevoie de îngrijiri la domiciliu și dezvoltarea unui mecanism de stabilire a numărului de vizite în conformitate cu nevoile pacientului, în special pentru persoanele imobilizate la pat, vârstnicii singuratici și alte categorii dezavantajate.

La fel, aceasta a solicitat Grupului de lucru  să vină cu soluții pentru contractarea furnizorilor de îngrijiri la domiciliu, astfel încât să fie asigurat accesul geografic la aceste servicii în toate raioanele și localitățile Republicii Moldova și selectarea unui scenariu de finanțare a îngrijirilor medicale la domiciliu din Fondul de Asigurări Obligatorii de Asistență Medicală, care ar crește accesul beneficiarilor.

În acest sens, Ana Niculiță, specialist în economie și management în sănătate, a prezentat experiențe și date internaționale privind nevoile de îngrijiri medicale la domiciliu și unele modele de finanțare din FAOAM.

Spread the love