Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Licitații curente

Licitație Competitivă Națională: „Renovarea Secției de Terapie Intensivă din cadrul Institutului Mamei și Copilului”

 

1. Republica Moldova a primit un împrumut de la Banca Mondială pentru a acoperi costul Proiectului ”Răspuns de Urgență la Covid-19 – finanțare adițională” și intenționează să utilizeze o parte din sumă pentru plăți prevăzute în contractul „Renovarea Secției de Terapie Intensivă din cadrul Institutului Mamei și Copilului”.
2. Ministerul Sănătății solicită oferte sigilate din partea ofertanților eligibili pentru Renovarea Secției de Terapie Intensivă din cadrul Institutului Mamei și Copilului, situat in mun. Chisinau, sect.Botanica, str. Burebista nr.93.
3. Licitația va avea loc prin procedurile de licitație națională competitivă în conformitate cu Regulamentul Băncii Mondiale privind achizițiile pentru Debitorii IPF pentru Bunuri, Lucrări, Servicii de Non-Consultanță și Consultanță, din iulie 2016 (revizuit în noiembrie 2017 și august 2018).
4. Ofertanţii eligibili care sunt interesaţi pot obţine alte informaţii la adresa de e-mail: natalia.belicov@ms.gov.md.
5. Un set complet al documentelor de licitaţie în limba română poate fi solicitat de ofertanții eligibili interesaţi după depunerea unei cereri în scris la adresa de e-mail de mai jos. Documentul va fi trimis prin poșta electronică.
6. Ofertele trebuie să fie transmise la adresa de mai jos înainte de ora 14-00, 22 noiembrie 2023. Licitaţia electronică nu este permisă. Ofertele târzii vor fi respinse. Ofertele vor fi deschise public, în prezenţa reprezentanţilor desemnaţi ai ofertanților și a oricăror persoane care doresc să participe, la adresa de mai jos, la ora 14-00, 22 noiembrie 2023.
7. Toate ofertele trebuie însoţite de o garanţie bancară de participare la licitaţie în valoare 440 000.00 MDL.
8. Adresa:

În atenţia dnei Natalia Belicov, Coordonator de Proiect/Consultant în achiziții
str. V. Alecsandri 2, oficiu 126, etaj 1
MD-2009, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 69 11 31 34

ℹ️ Pentru detalii suplimentare accesați link-ul.

RfB: Procurement of Magnetic Resonance Imaging Systems (2 lots)

🔵 The Government of the Republic of Moldova has received financing from the World Bank
(Bank) toward the cost of the Moldova Emergency COVID-19 Response Project – Additional
Financing and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for
Procurement of Magnetic Resonance Imaging Systems.

🔵 The Ministry of Health now invites sealed Bids from eligible Bidders for procurement of:

  • LOT No.I: 2 (two) 3 Tesla Magnetic Resonance Imaging Scanners
  • LOT No.II: 2 (two) 1,5 Tesla Magnetic Resonance Imaging Scanners

The equipment must be delivered to the Republic of Moldova within a maximum of 4 months from the date of contract signature

🔵 Bidding will be conducted through international competitive procurement using a Request
for Bids (RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF
Borrowers” dated July 2016, revised November 2017 and August 2018 (“Procurement
Regulations”), and is open to all eligible Bidders as defined in the Procurement Regulations.

ℹ️ Interested eligible Bidders may obtain further information from: Mrs. Belicov Natalia, Project
Coordinator/Procurement Consultant, Moldova Emergency COVID-19 Response Project
at the address given below.

The bidding document in English language may be obtained by interested Bidders upon the
submission of a written application to the e-mail address below. The document will be sent by
e-mail in .pdf format.

⚠️ Bids must be delivered to the address below on or before October 12th, 2023, 11:00 hrs. (local time). Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend at the address below on October 12th, 2023, 11:00 hrs.  All bids must be accompanied by a bid-securing declaration.

📪 The address referred to above is:
2, V.Alecsandri Str., Chisinau
MD-2009, Republic of Moldova,
Ministry of Health
Office 126

📧 e-mail: natalia.belicov@ms.gov.md
Attention: Natalia Belicov, Project Coordinator/Procurement Consultant, Moldova
Emergency COVID-19 Response Project
Phone: + 373 69 11 31 3

RfB: Procurement of 2 (two) Biplanar Angiography Systems

🔵 The Government of the Republic of Moldova has received financing from the World Bank
(Bank) toward the cost of the Moldova Emergency COVID-19 Response Project – Additional
Financing and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for
Procurement of Biplanar Angiography Systems.

🔵 The Ministry of Health now invites sealed Bids from eligible Bidders for Procurement of 2
(two) Biplanar Angiography Systems to be delivered in the Republic of Moldova within
maximum of 4 months from the date of contract signature.

🔵 Bidding will be conducted through international competitive procurement using a Request
for Bids (RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF
Borrowers” dated July 2016, revised November 2017 and August 2018 (“Procurement
Regulations”), and is open to all eligible Bidders as defined in the Procurement Regulations.

ℹ️ Interested eligible Bidders may obtain further information from: Mrs. Belicov Natalia, Project
Coordinator/Procurement Consultant, Moldova Emergency COVID-19 Response Project
at the address given below.

The bidding document in English language may be obtained by interested Bidders upon the
submission of a written application to the e-mail address below. The document will be sent by
e-mail in .pdf format.

⚠️ Bids must be delivered to the address below on or before September 27, 2023, 11:00 hrs. (local
time). Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will be
publicly opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who
chooses to attend at the address below on September 27, 2023, 11:00 hrs. All Bids must be accompanied by a Bid-Securing Declaration.

📪 The address referred to above is:
2, V.Alecsandri Str., Chisinau
MD-2009, Republic of Moldova,
Ministry of Health
Office 126

📧 e-mail: natalia.belicov@ms.gov.md
Attention: Natalia Belicov, Project Coordinator/Procurement Consultant, Moldova
Emergency COVID-19 Response Project
Phone: + 373 69 11 31 3

🧰 Ministerul Sănătății solicită oferte pentru achiziționarea de lucrări mici pentru renovarea clădirii Agenției Naționale de Sănătate Publică, blocul 09. Numărul de referință pentru acest proiect este MD-MHLSP-358961-CW-RFQ.

⌛ Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 6 iunie 2023, ora 11:00. Pentru a accesa Cererea de Ofertă și toate documentele relevante, vă rugăm să dați clic pe acest link. Vă informăm că link-ul va expira pe 26 mai 2023. Vă rugăm să vă asigurați că descărcați documentele înainte de această dată.

ℹ️ Dorim să subliniem importanța depunerii tuturor documentelor solicitate menționate în Cererea de Ofertă, împreună cu Formularele de Ofertă oferite. Neconformitatea cu aceste cerințe va duce la respingerea ofertei contractorului și descalificarea acestuia.

⚠️ ATENȚIE: Conform Amendamentului nr. 1 la această licitație, noua dată limită este 7 iunie 2023, ora 10:00.

ENG

Request for Quotations: Procurement of Small Works for the renovation of the National Agency for Public Health building, block 09

🧰 The Ministry of Health is currently seeking Quotations for the Procurement of Small Works for the renovation of the National Agency for Public Health building, block 09. The reference number for this project is MD-MHLSP-358961-CW-RFQ.

⌛ The deadline for submitting Quotations is June 6th, 2023, at 11:00 a.m. To access the Request for Quotation and all related documents, please click on the following link. Please be aware that the link will expire on May 26th, 2023. Kindly ensure that you download the documents before this date.

ℹ️ We would like to emphasize the importance of submitting all the requested documents mentioned in the RFQ, along with the Quotation Forms provided. Failure to comply with these requirements will result in the rejection of the Contractor’s Quotation and disqualification of the Contractor.

⚠️ ATTENTION: According to Amendment No. 1 to this RfQ, the new deadline is June 7th, 2023, at 10:00 a.m.

 

Republica Moldova a primit un împrumut de la Banca Mondială pentru a acoperi costul Proiectului „Răspuns de Urgență la Covid-19 – finanțare adițională” și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru servicii de Consultanta în scopul organizării și realizării supravegherii directe a lucrărilor de reparație capitală care vor fi executate de companiile de construcție.  

Ministerul Sănătății invită consultanți eligibili pentru a-şi exprima expresiile de interes în acordarea serviciilor sale pentru servicii de consultanță pentru supravegherea tehnică pentru  lucrările de reparație capitală a edificiilor, rețelelor inginerești și amenajarea teritoriilor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și Centrelor Sănătate Publică:

 

           1. Edificiile Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, mun Chișinău

           2. Centrul Sănătate Publică Bălți

           3. Centrul Sănătate Publică Cahul

 

Pentru a se califica pentru contractul de consultanță Consultantul trebuie să posede următoarele capacități:

  • Posedarea certificatului de înregistrare a întreprinderii, emis de către Camera Înregistrării de Stat;
  • Personal ingineresc licențiat;
  • Experiență în domeniul lucrărilor de construcție;
  • Experiență în calitate de contractor principal în domeniul prestării serviciilor de supraveghere tehnică la cel puțin a trei obiecte de un caracter şi complexitate (volum) cu serviciile propuse.

 

Pentru detalii complete, vă rugăm să accesați link-ul.

 Republica Moldova a primit un împrumut de la Banca Mondială pentru a acoperi costul Proiectului „Răspuns de Urgență la Covid-19 – finanțare adițională” și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru următoarele lucrări:

🧰 Reparația capitală a sediului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, bloc 01;

🧰 Reparația capitală a sediului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, bloc 02;

🧰 Reparația capitală a Centrului de Sănătate Publică Bălți;

🧰 Reparația capitală a Centrului de Sănătate Publică Cahul.

Ministerul Sănătății solicită oferte sigilate din partea agenților economici eligibili pentru lucrările menționate. Licitația va avea loc prin procedurile de licitație națională competitivă în conformitate cu „Regulamentul Băncii Mondiale privind achizițiile pentru Debitorii IPF pentru Bunuri, Lucrări, Servicii de Non-Consultanță și Consultanță”, din iulie 2016 (revizuit în noiembrie 2017 și august 2018).

ℹ️ Pentru detalii complete, vă rugăm să accesați link-ul licitației  🔼

 

The Government of the Republic of Moldova has received financing from the World Bank (Bank) toward the cost of the Moldova Emergency COVID-19 and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Social Safeguards Specialist. With the purpose to implement above mentioned Project and the preparation of the new Project for Modernization and Improvement of Rehabilitation Services, the Ministry of Health, as Client, intends to select a Social Safeguards Specialist.

 

The objective of this assignment is to ensure compliance with Social safeguards requirements, and health & safety in carrying out the Moldova Emergency COVID-19 Response Project (P173776) and preparation of the related documents for Modernization and Improvement of Rehabilitation Services Project.
The Social Safeguards Specialist is responsible for elaboration of the documents related to Social Safeguards for the new proposed Modernization and Improvement of Rehabilitation Services Project, the implementation, control, monitoring and reporting of the Social safeguards requirements in relation with all Project activities, including all civil-works related activities under the Project, as mentioned in the approved Environmental and Social Management Framework (ESMF) and Appraisal Environmental and Social Review Summary.

 

🛈 Consultant qualifications:
• University degree in Social areas or similar;
• Minimum 5 years of professional experience in assignments for Social assessment and Social management in wide range of activities;
• Knowledge of the Republic of Moldova’s legislation for social protection and the World Bank’s social policies;
• Previous experience with World Bank’s projects – will be considered as an advantage;
• Demonstrated experience for supporting, advising and/or collaborating with national public institutions on social safeguards and sustainable development etc.;
• Very good interpersonal and communicational skills;
• Demonstrated ability to work in team;
• Computer literate (MS Office);
• Fluency in English and Romanian (excellent writing skills, listening, reading, and speaking) required. Russian communication skills will be a strong advantage.

 

🕰️ Social Safeguards Specialist shall be engaged on a part-time basis (work load will be different during the year, but in general 50% of full working time will be required).

 

🔗 Download the full info here.

  • RO

Ministerul Sănătății invită potențialii contractori să depună oferte pentru lucrări de reparație a clădirii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (str. Cosmescu, nr. 3, Chișinău).

 

🔗 Vă rugăm să accesați linkul pentru a descărca Cererea de ofertă și toate documentele relevante.

 

⌛Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 18.04.2023, ora 14:00.

 

🔴 Vă atragem atenția că link-ul expiră pe data de 6.04.2023 și vă rugăm să vă asigurați că descărcați documentele la timp. Accentuăm, de asemenea, că neîndeplinirea cerințelor privind prezentarea tuturor documentelor solicitate în Cererea de ofertă, precum și ignorarea formularelor de ofertă incluse în pachetul Cererii de ofertă, atrage după sine respingerea ofertei contractorului și descalificarea acestuia.

 

 

  • ENG

The Ministry of Health is now inviting Quotations for procurement of Small Works for the renovation of the National Agency for Public Health building (3 Cosmescu str., Chișinău). The deadline for submission of Quotations is April 18th, 2023, 14:00 hrs.

 

🔗 Click here to download the Request for Quotation and all related documents.

 

⌛Note that the link expires on April 6th, 2023. Please make sure to download the documents in time.

 

🔴 Please be aware that failure to present all the documents requested in the RFQ, as well as all the Quotation Forms included in the RFQ, will result in the rejection of the prospective contractor’s Quotation and disqualification of the contractor.

 

Solicitare expresii de interes: Servicii de Consultanță pentru Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de reparație capitală a unităților de terapie intensive (termen limită: 17.10.22)

Solicitare expresii de interes: Servicii de Consultanță pentru Proiectarea, estimarea costurilor și supravegherea de autor pentru lucrări de construcție a unei clădiri de depozitare al Agenției Națională Sănătate Publică (termen limită: 17.10.22)

SOLICITARE EXPRESII DE INTERES:  Servicii de Consultanță pentru Proiectarea, estimarea costurilor și supravegherea de autor pentru lucrări de reparație capitală a edificiilor, rețelelor inginerești și amenajarea teritoriilor Centrelor de Sănătate Publică

SOLICITARE EXPRESII DE INTERES: Servicii de Consultanță pentru Proiectarea, estimarea costurilor și supravegherea de autor pentru lucrări de construcție a unei clădiri de depozitare al Agenției Națională Sănătate Publică (termen limită: 2.09.2022, ora 17.00 )

SOLICITARE EXPRESII DE INTERES: Servicii de Consultanță pentru Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de reparație capitală a unităților de terapie intensivă (termen limită: 2.09.2022, ora 17.00 )

SOLICITARE EXPRESII DE INTERES: Servicii de consultanță pentru proiectarea, estimarea costurilor și supravegherea de autor pentru lucrări de reparație capitală a edificiilor, rețelelor inginerești și amenajarea teritoriilor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și Centrelor de Sănătate Publică

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTANT SERVICES – LOCAL INDIVIDUAL CONSULTANT)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTANT SERVICES – LOCAL INDIVIDUAL CONSULTANT)

RQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTANT SERVICES – LOCAL INDIVIDUAL CONSULTANT)

Linkuri utile