Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

ION PRISĂCARU: CURRICULUM VITAE

Data și locul nașterii: 25 februarie 1983, mun. Chișinău

Experiență profesională:
2015 – 2021 ÎCS “CENTRUL DE DIAGNOSTIC GERMAN” SRL
Chișinău Post ocupat: Vicedirector general
Atribuții:
– coordonarea activității departamentelor și subdiviziunilor
din subordine în cadrul companiei
– definirea obiectivelor specifice în coordonanță cu strategia generală a companiei
– relaționarea cu partenerii strategici
– planificarea și evaluarea capacităților financiare ale companiei
– coordonarea procesului de achiziție, a condițiilor optime de funcționare și de mentenanță a echipamentului medical
– monitorizarea procesului de implimentare și respectare a legislației în vigoare
– asigurarea interimatului funcției de Director General

2013 – 2015. ÎCS “CENTRUL DE DIAGNOSTIC GERMAN” SRL
Chișinău Post ocupat: Șef departament Marketing și vânzări
Atribuții:
– activități cu scop de poziționare a companiei în topul centrelor medicale din Republica Moldova
– identificarea nevoilor clienților și oportunităților de vânzare a serviciilor acordate în cadrul companiei
– coordonarea activității echipei din subordine
– evaluarea rezultatelor cu realizarea periodică a rapoartelor în funcție de indicatorii urmăriți.

2010 – 2013 ÎCS “CENTRUL DE DIAGNOSTIC GERMAN” SRL
Chișinău Post ocupat: Asistent marketing
Atribuții:
– cercetarea pieții serviciilor medicale din țară
– promovarea produselor și serviciilor prestate de către companie
– organizarea conferințelor și prezentărilor tematice
– dezvoltarea relațiilor cu instituțiile medicale din țară.

Educație și formare
2010 – 2013 Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele Chișinău Republicii Moldova
Studii de masterat, specialitatea Management.
2013 – titlul de master în Științe economice.

2006 – 2010 Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”.
Chișinău Studii postuniversitare prin rezidențiat, specializarea Chirurgie.

2000 – 2006 Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”.
Chișinău Studii universitare, specialitatea Medicină generală.

________________________________________________________________________________
Limbi cunoscute: română, engleză, rusă.

Linkuri utile