Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Activitatea anticorupție

Linia telefonică anticorupție : 022-26-88-27


Persoana responsabilă pentru monitorizarea și raportarea planului de acțiuni: Marcela Țîrdea, Șef Secție analiză, monitorizare şi  evaluare a politicilor, 022-262-130


Ordin MS/CNAM/AMDM nr. 677/157-A/Rg04-000168: Cu privire la aprobarea Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul sănătății și asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anii 2022-2023


Hotărâre de Guvern Nr. 892 din 12.09.2018 privind aprobarea Planului sectorial de acţiuni anticorupţie în domeniul sănătăţii şi asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anii 2018-2020


Raport privind implementarea Planului sectorial anticorupție în domeniul sănătății și asigurărilor medicale pentru anul 2023

Raport privind implementarea Planului sectorial anticorupție în domeniul sănătății și asigurărilor medicale pentrul anul 2022

Raport privind realizarea Planului sectorial de acțiuni anticorupţie Trimestrul I 2020

Raport privind realizarea Planului sectorial de acțiuni anticorupţie Trimestrul II 2020

Raport privind realizarea Planului sectorial de acțiuni anticorupţie Trimestrul III 2020

Raport privind realizarea Planului sectorial de actiuni anticoruptie pentru anul 2019

 Registrul de evidență a cadourilor


Linkuri utile