Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Construcția spitalelor regionale Bălți și Cahul

Solicitare de expresii de interes

🏗 În vederea înființării Unității de Implementare a Proiectului „Construcția Spitalelor Regionale Bălți și Cahul”, Ministerul Sănătății, în calitate de autoritate publică centrală responsabilă de implementarea activităților acestuia, anunță solicitarea expresiilor de interes pentru următoarele servicii de consultanță:

🔵 Coordonator de proiect (Project Coordinator);
🔵 Administrator financiar (Financial Manager);
🔵 Consultant în achiziții publice (Procurement Consultant);
🔵 Responsabil de proiect (Project Officer).

Termenul limită de depunere a expresiilor de interes este 11 martie, ora 17:00, prin e-mail la andrei.cazacu@ms.gov.md. Rugăm să indicați poziția dorită în subiectul emailului.

Request for Expressions of Interest

🏗 In order to establish the Project Implementation Unit for „Construction of Regional Hospitals in Bălți and Cahul”, the Ministry of Health, as the central public authority responsible for implementing its activities, announces the request for expressions of interest for the following consulting services:

🔵 Project Coordinator;
🔵 Financial Manager;
🔵 Procurement Consultant;
🔵 Project Officer.

Deadline for submitting the Expressions of Interest is March 11, at 17:00 (local time), via email to andrei.cazacu@ms.gov.md, with the assignment title indicated in the subject line.

Linkuri utile