Более крупный шрифт
Черно-белый
Видимый курсор
Национальное законодательство
Titlu Anul
Legea nr. 81 din 12.04.2012 pentru ratificarea Amendamentelor la Memorandumul de înţelegere cu privire la viitorul Reţelei de Sănătate în Europa de Sud-Est în cadrul Procesului de cooperare regională în Europa de Sud-Est 2012
Legea nr. 55 din 31.03.2011 fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2011 2011
Legea nr. 238 din 24.09.2010 pentru ratificarea Acordului dintre statele membre ale Reţelei de Sănătate în Europa de Sud-Est cu privire la aranjamentele ţării gazdă vizînd sediul Secretariatului Reţelei de Sănătate în Europa de Sud-Est 2010
Legea nr. 663 din 23.07.2010 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind condiţiile de igienă pentru instituţiile medico-sanitare. 2010
Lege nr. 42 din 6.03.2008 privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane 2008
Lege nr. 268 din 07.12.2007 fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2008 2007
Lege nr. 124 din 11.05.2007 pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului 2007
Lege nr. 96 din 13.05.2007 privind achiziţiile publice 2007
Lege nr. 93 din 05.04.2007 privind Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale 2007
Lege nr. 23 din 16.03.2007 cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA 2007
Lege nr. 386 din 08.12.2006 privind completarea articolului 11 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 2006
Lege nr. 263 din 27.12.2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului 2005
Lege nr. 264 din 27.10.2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic 2005
Lege nr. 332 din 24.07.2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică şi a Legii nr. 552-XV din 18 octombrie 2001 privind evaluarea şi acreditarea în sănătate 2003
Lege nr. 173 din10.05.2003 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 2003