Более крупный шрифт
Черно-белый
Видимый курсор
Национальное законодательство
TitluAnul
Lege nr. 173 din10.05.2003 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative2003
Lege nr. 1593 din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.2002
Lege nr. 713 din 06.12.2001 privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope2001
Lege nr. 552 din 18.10.2001 privind evaluarea şi acreditarea în sănătate2001
Lege nr. 185 din 24.05.2001 cu privire la ocrotirea sănătăţii reproductive şi planificarea familială2001
Lege nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie2000
Lege nr. 473 din 25.06.1999 privind transplantul de organe şi ţesuturi umane1999
Lege nr. 382 din 06.05.1999 cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor1999
Lege nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenta medicala1998
Lege nr. 1402 din 16.12.1997 privind sănătatea mentală1997
Lege nr. 411 din 28.03.1995 cu privire la ocrotirii sănătăţii1995
Lege nr. 190 din 19.07. 1994 cu privire la petiţionare1994
Lege nr. 1513 din 16.06.1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei1993
Lege nr. 1456 din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică1993