Font Bigger
Black & White
Visible cursor

Health

Sanatate

Medicamentele compensate sunt preparatele achitate parţial sau integral de Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM).

Acestea sunt prescrise în tratamentul de durată în condiţii de ambulator, precum şi în tratamentul episodic efectuat în staţionare de zi, cabinete de proceduri, la domiciliu.

 

De medicamente compensate beneficiază:
 • copiii de până la 18 ani;
 • gravidele (pentru profilaxia şi tratamentul anemiilor, profilaxia malformaţiilor);
 • persoanele cu boli acute şi cronice, precum: diabet zaharat şi complicaţiile lui, anemie, astm bronşic, boli cardiovasculare, oftalmologice, respiratorii, psihice şi neurologice, endocrine, ale sistemului digestiv, ale aparatului urinar, boli rare ca epidermoliza buloasă, scleroza multiplă, mucoviscidoza, miastenia gravis, boli de sistem şi autoimune, depresia, boala Alzheimer.   
Din 1 februarie 2019 persoanele asigurate beneficiază de medicamente oferite gratuit. Pe lângă acestea, cetățenii au acces și la preparate compensate parțial. 

Copiii cu vârste de până la 18 ani beneficiază de medicamente compensate integral.

Reţeta pentru medicamentele compensate este prescrisă de medicul de familie sau, după caz, de medicul pediatru, endocrinolog, psihiatru, neurolog. Vedeţi aici modelul de reţetă.
Medicul scrie pe reţetă denumirea comună internaţională, adică substanţa activă – principalul component al medicamentului care tratează boala. Medicamentele din farmacie au denumire comercială, care poate fi aceeaşi cu denumirea comună internaţională a preparatului sau poate avea altă denumire, inventată de producător. Solicită farmacistului să prezinte toată gama de medicamente cu aceeaşi substanţă activă, pentru a putea alege medicamentul la preţ convenabil.
Medicamentele compensate sunt prescrise pentru:
 • trei luni, în tratamentul de durată în condiţii de ambulator;
 • cel mult o lună, în tratamentul acordat în sala de tratamente/staţionar de zi, cabinete de proceduri şi la domiciliu.
 •  
Paşii necesari pentru a beneficia de medicamente compensate:
 1. Să fii înscris/ă la un medic de familie.
 2. Să fii asigurat/ă medical.
 3. Pe o reţetă este scrisă denumirea comună internaţională a unui singur medicament.
 4. Prezintă în farmacie reţeta şi buletinul de identitate sau certificatul de naştere ori formularul 09.
 5. La prezentarea rețetei, farmacistul va propune în mod obligatoriu medicamentul oferit gratuit. Dacă refuzi preparatul  respectiv, vei fi informat despre medicamente disponibile, compensate parțial.
 6. La farmacie, cu reţeta prescrisă de medic, ai posibilitatea să alegi medicamentul din lista de preparate care au aceeaşi substanţă activă, dar preţuri diferite.
 7. Farmacistul îţi va restitui un exemplar de reţetă. Alt exemplar este transmis de farmacist către CNAM, iar cel de-al treilea rămâne la medicul care prescrie reţeta.
 8. Reţeta pentru medicamente compensate este valabilă în toate farmaciile contractate de CNAM pe întreg teritoriul ţării.

În prezent lista medicamentelor compensate include 148 de denumiri comune internaţionale şi poate fi găsită:

 • la medicul de familie;
 • în farmacii;
 • pe site-ul cnam.md. Vedeţi aici lista medicamentelor compensate.

Informaţii despre medicamente compensate poţi obţine şi la numărul de telefon al CNAM – 0 800 99999.

Procedura de elaborare şi modificare a listei medicamentelor compensate din fondurile AOAM

   Procedura de elaborare şi modificare a listei medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare listă), criteriile de includere şi excludere din listă, modul de organizare a activităţii Consiliului şi Secretariatului pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (AOAM), principiile de compensare a medicamentelor din fondurile AOAM  sunt reglementate prin Regulamentul privind mecanismul de includere a  medicamentelor pentru compensare din fondurile AOAM, aprobat prin Ordinul 600/320 din 24.07.2015 al Ministerului Sănătăţii şi CNAM. Pentru detalii accesaţi link-ul.

   Compensarea din fondurile AOAM se efectuează pentru medicamentele ce sunt utilizate în tratamentul în condiţii de ambulator pentru maladiile prioritare stabilite de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale în principalele documente de politici şi care au dovada unui impact pozitiv asupra nivelului morbidităţii cu maladii cronice, mortalităţii şi invalidităţii primare.

   Responsabil de luarea deciziei de includere a unui medicament în lista celor compensate din fondurile AOAM este prin vot majoritar Consiliul pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, instituit prin ordinul comun al Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină. Consiliul este asistat în activitatea sa de către Secretariatul pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală. .

   Pentru evaluarea preparatelor în vederea includerii acestora în listă, solicitanții (orice persoană fizică sau juridică) depun dosarul care include: cererea (descarcă modelul de cerere), scrisoare de însoțire, argumentări bazate pe studiile clinice, raportul farmaco-economic, inclusiv analiza impactului bugetar, materiale relevante din ghiduri/protocoale clinice internaţionale/naţionale.

   Dosarele sunt depuse la adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 46 (Serviciul secretariat şi monitorizare) şi în format electronic la adresa de e-mail: dosar.compensat@cnam.gov.md.

 Pentru detalii, contactaţi Secţia medicamente din cadrul Direcţiei contractare a CNAM la numerele de telefon: 022 78 02 57, 022 78 02 58.

   Sunt acceptate pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală medicamentele sigure, calitative şi cost-eficiente, ce corespund principiilor (principiul valorii umane, cel al necesităţii şi solidarităţii, principiul cost-eficienţei şi cel al transparenţei) și cerințelor stipulate în regulament.

Ghidul pentru efectuarea analizei impactului bugetar pentru includerea noilor medicamente în lista de medicamente compensate în Republica Moldova

 1. Medicamente propuse spre includere în listă

Lista medicamentelor depuse spre examinare în anul 2018

Lista medicamentelor depuse spre examinare în anii 2015-2017

Decizia Consiliului pentru medicamente compensate urmare a şedinţelor din data de 24.05.2018, 12.04.2018, 14.03.2018, 06.03.2018 

 

În atenţia prestatorilor de servicii farmaceutice:
   A fost actualizată Lista Denumirilor comerciale compensate (08.05.2020).

 

 
    Responsabil privind coordonarea modului de prescriere şi compensare a medicamentelor compensate este Secţia medicamente, e-mail: sm@cnam.gov.md.