Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Ghiduri, Protocoale, Standarde

Protocoalele clinice naţionale (în continuare – Protocoalele) sunt elaborate în baza Ghidurilor internaţionale bazate pe dovezi a eficacităţii clinice şi, în acelaşi timp, şi economice. Ele sunt instrumente pentru luarea deciziilor clinice, ultimele fiind deseori destul de dificile.

În ţările avansate toate manevrele şi întreaga conduită medicală se desfăşoară conform unor baremuri clare şi detaliate.

Departe de a risca să conducă la uniformitate, Protocoalele urmăresc să stabilească o „stacheta calitativă” sub care nu este permis a se coborî. Deasupra acestui minimum calitativ îşi află locul creativitatea şi iniţiativa medicului.

Deci, departe de a încorseta gîndirea medicală, raţionamentul clinic, Protocoalele îl ajută pe medic să acţioneze de la un standard de calitate obligatorie „în-sus”.

Protocoalele sunt rodul unei largi consultări cu colegi de prestigiu din toată ţara şi se bazează pe o bibliografie adusă la zi. Acest lucru le conferă şi flexibilitate, Protocoalele, în aşa fel, pot fi oricînd, după necesitate, adaptate, modernizate, revizuite.

Ele au un dublu efect benefic: pe de o parte conferă pacienţilor un standard calitativ (optim), indiferent de eşalonul medical căruia i s-au adresat, iar pe de alta parte, conferă medicului o protecţie (de care va fi tot mai mare nevoie în viitor).

Protocoalele trebuie utilizate, atît de către medicii practicieni, cît şi de managerii instituţiilor medico-sanitare, cadrele didactice, studenţi, rezidenţi, economişti, viitorii auditori medicali şi alţi specialişti. Ele, fiind implementate, vor contribui substanţial la îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale.

În baza lor instituţiile medico-sanitare elaborează Protocoale clinice instituţionale şi Protocoale clinice a locului de lucru.

—————-
Ordine

PCN – lista (în ordine numerică)

Alergologie

Andrologie

Anestezie și terapie intensivă

Boli infecțioase

Cardiologie

Chirurgie

Dermatovenerologie

Endocrinologie

Ftiziopneumologie

Gastroenterologie si hepatologie

Hematologie

HIV/SIDA

Imunodeficiențe și boli rare

Îngrijiri paliative

Managementul hemoragiilor

Medicina de urgență

Narcologie

Nefrologie

Neonatologie

Neurochirurgie copil

Neurologie

Obstetrică

Oftalmologie

Oncologie

Ortopedie, traumatologie si combustiologie

Otorinolaringologie

Psihiatrie

Reabilitare si medicina fizică

Reumatologie

Stomatologie

Urologie și hemodializă

Standarde medicale de diagnostic și tratament

Standard de îngrijire paliativă a pacienților cu HIV/SIDA

Standarde de asigurare a calității tratamentului de recuperare acordat copiilor în Centrele de reabilitare subordonate MS

Standarde de calitate a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor în RM

Standarde de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri injectabile şi de asistenţă psihosocială consumatorilor de droguri

Standard national de ingrijiri medicale la domiciliu

Standardul Consilierea și testarea la HIV a grupurilor vulnerabile cu utilizarea testelor rapide în cadrul organizațiilor non-guvernamentale

Standard Naţional de Îngrijiri Paliative

Standard de ingrijiri nursing pentru asistente medicale si moaşe

Acte normative de standardizare in Hemotransfuziologie

Standardul de organizare şi funcţionare a serviciului de screening cervical în Republica Moldova

Standardul de calitate a serviciilor de prevenire HIV în mediul populațiilor-cheie

Standardul de organizare, funcţionare şi practică în cadrul secţiilor de terapie intensivă

Standardul naţional privind screeningul audiologic la nou-născuţi

Standardul Naţional al Procedurilor Operaţionale privind Screening-ul cancerului colorectal

Standardul privind organizarea şi desfaşurarea activităţii de prelevare şi transplant de organe, ţesuturi şi celule umane

Standardul de organizare, funcționare și practică în cadrul Unităților de Primiri Urgențe

Standard Supravegherea epidemiologica a infectiei cu HIV

Standard de organizare, funcționare și practică în cadrul băncii de lapte uman în Republica Moldova

Standardele sistemului de calitate pentru activitatea unităților serviciului de sânge

Nomenclator naţional al produselor sanguine umane pentru utilizare terapeutică şi diagnostică

Standardul privind efectuarea întreruperii sarcinii în condiții de siguranță

Standardul de supraveghere a gravidelor cu evoluție fiziologică a sarcinii în condiții de ambulator

Standardul Comitetului European privind Testarea Sensibilității Antimicrobiene (EUCAST)

Ghidurile clinice, propuse atenţiei Dvoastră sunt elaborate de cele mai celebre organizaţii internaţionale de elaborare a Ghidurilor.

Utilizarea lor în practica medicală reprezintă o cale pentru diminuarea diferenţelor în calitatea îngrijirilor furnizate de către diferiţi medici. 

Recomandările Ghidurilor nu trebuie percepute ca norme obligatorii, care ar îngrădi libertatea decizională a practicianului într-o împrejurare clinică specifică. 

Ghidurile clinice internaţionale vor sta la baza elaborării Ghidurilor clinice naţionale şi Protocoalelor clinice naţionale şi instituţionale

————

Ghiduri Clinice Internaţionale

Ghiduri Clinice Internaţionale(traduse)

Ghiduri Clinice Naţionale

Ghiduri pentru pacient

Linkuri utile