Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Hotărîri de Guvern, Ordine, Dispoziții

2024

Ordinul MS Nr.152 din 14.02.2024: Cu privire la organizarea accesului populației la tratamente cu medicamente cu conținut de steroizi anabolizanți și androgeni

Ordinul MS Nr.122 din 31.01.2024: Cu privire la aprobarea programului de audit medical extern al managementului calității secțiilor și cabinetelor de transfuzie a sângelui pentru anul 2024

Ordinul MS Nr.74 din 18.01.2024: Cu privire la aprobarea Programului de evaluare și acreditare a prestatorilor de servicii medicale pentru anul 2024

Ordinul MS Nr.25P§1 din 19.02.2024: Cu privire la componența nominală a Consiliilor de Administrație ale IMSP republicane în care Ministerul Sănătății exercită calitatea de fondator

Ordinul MS Nr.25P§2 din 19.02.2024: Cu privire la componența nominală a Consiliilor de Administrație ale IMSP raionale în care Ministerul Sănătății exercită calitatea de fondator

Ordinul MS Nr.20 din 05.01.2024: Cu privire la aprobarea listei produselor alimentare, substanțelor active și limitelor maxime de reziduuri de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrană de origine vegetală și animală pentru animale.

2023

Ordinul MS Nr.1217 din 28.12.2023: Cu privire la recunoașterea Organismului de Inspecție

Ordinul MS Nr. 1204 din 28.12.2023: Cu privire la programarea și organizarea vaccinărilor pentru anul 2024

Ordinul MS Nr. 1180 din 22.12.2023: Cu privire la implementarea Screening-ului audiologic universal la nou -născuți

Ordinul MS Nr.1162 din 21.12.2023: Cu privire la organizarea asistenței medicale antirabice

Ordinul MS Nr. 1161 din 21.12.2023: Cu privire la implementarea Hotărârii Guvernului nr. 211/2023 cu privire la aprobarea Programului Național de Imunizări pentru anii 2023-2027

Ordinul MS Nr.1134 din 19.12.2023: Cu privire la aprobarea rapoartelor statistice medicale de ramură

Ordinul MS Nr.47 din 10.02.2016 (actualizat 15.12.2023): Cu privire la aprobarea Nomenclatorului prestatorilor privați de servicii de sănătate

Ordinul MS Nr.1112 din 13.12.2023: Cu privire la intensificarea procesuluii de vaccinare și a măsurilor de control a bolilor infecțioase prevenibile prin vaccinare cu risc sporit de răspândire

Ordinul MS Nr.1095 din 08.12.2023: Cu privire la implementarea Programului național de prevenire și control al bolilor netransmisibile prioritare în Republica Moldova pentru anii 2023-2027

Ordinul MS Nr.1008 din 20.11.2023: Cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 a copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 și 11 ani în cazul exprimării intenției de vaccinare a părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al copilului

Ordinul MS Nr.157P§12 din 18.10.2023: Cu privire la modificarea ordinului Nr.115p§1 din 04.08.2023

Ordinul MS Nr. 870 din 16.10.2023: Cu privire la organizarea Serviciului național de asistență medicală al Accidentelor Vasculae Cerebrale

Ordinul MS Nr.792 din 26.09.2023: Cu privire la supravegherea epidemiologică și virusologică a gripei, infecțiilor acute ale căilor respiratorii superioare și infecțiilor respiratorii acute severe în Republica Moldova

Ordinul MS Nr.761 din 15.09.2023: Cu privire la investigarea și raportarea Infecției COVID-19

Ordinul MS Nr.760 din 15.09.2023: Cu privire la punerea în aplicarea a Sistemului Informațional de Supravegherea a Bolilor Transmisibile și Evenimentelor de Sănătate Publică

Ordinul MS Nr.738 din 11.09.2023: Cu privire la implementarea Normelor de examinare medicală a conducătorilor auto

Ordinul MS Nr. 727 din 05.09.2023: Pentru modificarea Regulamentului privind autorizarea importului medicamentelor, altor produse farmaceutice, parafarmaceutice și materieie prime medicamentoase neautorizate în Republica Moldova

Ordinul
MS Nr.115-P§1 din 04.08.2023: Cu privire la reprezentanții diasporei în
Consiliile de Administrație ale Instituțiilor Medico-Sanitare Publice
în care Ministerul Sănătății exercită calitatea de fondator

Ordinul MS Nr. 619 din 07.07.2023: Cu privire la repartizarea pentru plasare în câmpul muncii a absolvenților USMF „Nicolae Testemițanu”, programul de studii „Asistență Medicală Generală” și „Optometrie”

Ordinul MS Nr.592 din 30.06.2023: Cu privire la monitorizarea circulației enterovirusurilor inclusiv a virusurilor poliomielitice.

Ordinul MS Nr. 585 din 29.06.2023: Cu privire la instituirea Consiliului de Coordonare în domeniul sănătății și dezvoltării timpurii a copilului, în cadrul Ministerului Sănătății

Ordinul MS nr. 580 din 29.06.2023: Cu privire la analiza mortalității materne.

Ordin MS 547 din 06.08.2010: Cu privire la organizarea acțiunilor medico-sanitare în perioada caniculară

Ordinul MS nr.533 din 14.06.2023: Cu privire la aprobarea listei bolilor transmisibile și a problemelor de sănătate speciale conexe supuse înregistrării şi notificării în cadrul sistemului de supraveghere epidemiologică, precum și a definițiilor de caz / Об утверждении списка трансмиссивных заболеваний и связанных с ними особых проблем со здоровьем, подлежащих регистрации и уведомлению в рамках системы эпидемиологического надзора, а также определений случаев

Ordinul
MS Nr. 82P§1 din 14.06.2023: Cu privire la lansarea apelului privind
depunerea dosarelor reprezentanților diasporei pentru calitatea de
membru al Consiliilor de administrație ale Instituțiilor Medico-Sanitare
Publice

Ordinul MS nr.529 din 13.06.2023: Cu privire la modificarea anexei nr.2 al Ordinului nr.394 din 13.03.2018 „Cu privire la atestarea personalului medical și farmaceutic cu studii medii de specialitate”.

Ordinul
MS nr.78-P§5 din 07.06.2023: Cu privire la reprezentantul diasporei în
Consiliile de administrație ale Instituțiiolr Medico-Sanitare Publice
Spitalicești în care Ministerul Sănătății deține calitatea de fondator

Ordinul MS nr. 484 din 05.06.2023: Cu privire la menționarea lucrătorilor medicali și farmaceutici 

Ordinul MS nr.460 din 26.05.2023: Cu privire la angajarea beneficiarilor de protecție temporară în cadrul instituțiilor medicale

Ordinul MS nr.442 din 18.05.2023: Cu privire la organizarea și desfășurarea în perioada 23 mai – 30 iunie a Campaniei naționale de promovare a donării voluntare de sânge/componente sanguine și celebrarea Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge pe data de 14 iunie

Ordinul MS nr.417 din 05.05.2023: Cu privire la realizarea Hotărârii Colegiului Ministerului Sănătății nr.1 din 04.05.2023

Ordinul MS. nr. 376 din 25.04.2023: Cu privire la unele măsuri pentru îmbunătățirea accesului la AMSA la nivel raional si municipal

Ordinul MS. Nr.365 din 20.04.2023: Cu privire la fortificarea activităților în domeniul asistenței medicale obstetrical-ginecologice

Ordinul MS Nr. 224 din 17.03.2023: Cu privire la aprobarea Nomenclatorului prestatorilor de asistență medicală primară

Ordinul MS nr.155 din 03.03.2023: Cu privire la modificarea Ordinului nr.235/2020

Ordinul MS nr. 146 din 01.03.2023: Cu privire la modificarea și completarea Nomenclatorului bunurilor și cantităților din rezerva medicală a Ministerului Sănătății

Ordin MS Nr.143 din 28.02.2023: Privind serviciile medicale acordate beneficiarilor de protecție temporară

Ordinul MS nr.133 din 20.02.2023: Cu privire la modoficarea Ordinului nr.385 din 09.04.2020

Ordinul MS nr.124 din 17.02.2023: Cu privire la organizarea și desfășurarea Consfătuirilor comune ale specialiștilor obstetricieni-ginecologi, neonatologi și pediatri

Ordinul MS nr.87 din 10.02.2023: Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Publice (IMSP) spitalicești

Ordinul MS nr.86 din 10.02.2023: Cu privire la unele măsuri pentru îmbunătățirea calității asistenței medicale acordate copiilor

Ordinul MS nr.31 din 25.01.2023: Cu privire la acordarea asistenței medicale de staționar pacienților cu patologii urgente otorinalaringologice din raional Drochia

2022

Ordinul MS nr.1234 din 28.12.2022: Cu privire la abrogarea Ordinului ministrului sănătății nr.466/2020 „Cu privire la motivarea personalului”

Ordinul MS nr.1187 din 16.12.2022: Cu privire la programul de evaluare externă a managementului calității secțiilor și cabinetelor de transfuzie a sângelui pentru anul 2023

Ordinul MS nr.1179 din 15.12.2022: Cu privire la reglementarea donării voluntare de sânge/componente sanguine și asigurarea instituțiilor medico-sanitare cu componente sanguine, preparate diagnostice și biomedicale sanguine pentru anul 2023

Ordinul MS nr. 47 din 10.02.2016 (actualizat la 12.12.22): Cu privire la aprobarea Nomenclatorului prestatorilor de servicii de sănătate

Ordinul MS nr.1133 din 01.12.2022: Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru descentralizrea în domeniul sănătății

Ordinul nr.1120 din 29.11.2022: Cu privire la organizarea asistenței medicale spitalicești pacienților-copii cu forme medii, grave, grave cu complicații și extrem de grave al infecțiilor virale, din mun. Chișinău

Ordinul MS nr.1076 din 15.11.2022: Cu privire la Comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății

Ordinul comun MS nr.1006 / MMPS nr.96 / MEC nr.1158 din 25.11.2022: Cu privire la aprobarea Fișei de observare a bunăstării copilului, Fișei de evaluare a bunăstării copilului și a Fișei de planificare a acțiunilor pentru prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului

Ordinul MS nr. 915 din 03.10.2022: Cu privire la modificarea Ordinului nr.466/2020

Ordinul MS nr. 829 din 12.09.2022 „Cu privire la pregătirea pentru perioada sezonului de încălzire 2022-2023”

Ordin MS nr.767 din 03.08.2022: Cu privire la recunoașterea Organismului de Inspecție

Ordin MS/CNAM/AMDM nr. 677/157-A/Rg04-000168: Cu privire la aprobarea Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul sănătății și asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anii 2022-2023

Ordinul MS/CNAM nr. 648/142-A din 30.06.2022: Cu privire la modificarea Ordinului ministrului sănătății și directorului general al Companiei Națioale de Asigurări în Medicină nr.727/494-A din 21.09.2016

Ordinul MS nr. 605/133-A din 21.06.2022: Cu privire la medicamentele și dispozitivele medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală 

Ordin MS nr.590 din 17.06.2022: Cu privire la aprobarea Planului de contingență a domeniului de sănătate privind fluxul crescut de refugiați în Republica Moldova

Ordinul MS nr.554 din 08.06.2022: Cu privire la implementarea Hotărârii Guvernului nr.134/2022 ,,Cu privire la Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2022-2025”

Ordinul MS nr.531 din 07.06.2022: Cu privire la menționarea lucrătorilor medicali și farmaceutici

Ordinul MS nr.509 din 03.06.2022: Cu privire la măsurile de prevenire și control al infecției variola maimuței

Oridnul MS nr.486 din20.05.2022: Cu privire la descentralizarea supravegherii medicale și tratamentului antiretroviral a infecției HIV/SIDA la nivel de teritoriu

Ordinul MS nr.435 din 12.05.2022: Cu privire la reglementarea sistemului național de educație medicală și farmaceutică continuă

Ordinul MS nr.432 din 11.05.2022: Cu privire la implementarea Programului Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025

Ordinul MS nr.431 din 11.05.2022: Cu privire la organizarea și desfășurarea în perioada 25 mai – 30 iunie 2022 a Campaniei naționale de promovare și recrutare a populației pentru donarea de sânge voluntară și celebrarea Zilei Mondiale a donatorului de sânge 14 iunie 2022

Ordinul MS nr.425 din 06.05.2022: Cu privire la organizarea și desfășurarea activității de audiență în cadrul Ministerului Sănătății 

Ordinul MS nr.405 din 04.05.2022 / MAI nr.186 din 04.05.2022: Cu privire la abrogarea Ordinului comun al Ministerului Afacerilor Interne și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr.298/621 din 03.07.2020

Ordinul MS nr.387 din 22.04.2022: Cu privire la organizarea și asigurarea asistenței medicale populației în zilele sărbătorilor Sfintelor Paști și Zilei Europei, in zilele de 23- 25 aprilie, 30 aprilie – 2 mai și 9 mai 2022

Ordinul MS nr.297 din 29.03.2022: Cu privire la modificarea Ordinului nr.466/2020

Ordinul MS nr.291 din 25.03.2022: Cu privire la desfășurarea screening-ului mamar prin mamografie digitală mobilă, în anul 2022

Ordinul MS nr.210 din 04.03.2022: Cu privire la modul de organizare și acordare a asistenței medicale refugiaților din Ucraina

Ordinul MS nr.233 din 11.03.2022: Cu privire la acordarea serviciilor medicale, inclusiv al serviciilor de sănătate publică de către echipele medicale internaționale și lucrători medicali cetățeni străini în perioada stării de urgență

Ordinul MS nr.231 din 10.03.2022: Cu privire la intensificarea măsurilor de control a poliomielitei și rujeolei/rubeolei în contextul riscului de răspândire a infecțiilor legat de afluxul refugiaților pe teritoriul Republicii Moldova

Ordinul MS nr.191 din 02.03.2022: Cu privire la asigurarea accesului laimunizare pentru persoanele refugiate pe teritoriul Republicii Moldova

Ordinul MS nr.166 din 26.02.2022: Cu privire la organizarea asistenței medicale persoanelor refugiate

Ordinul MS nr.136 din 24.02.2022: Cu privire la pregătirea măsurilor de răspuns în contextul situației de urgență anunțate

Ordinul MS nr.122 din 21.02.2022: Cu privire la modificarea Ordinului nr.1089 din 24.11.2021

Ordinul MS nr.119 din 18.02.2022: Cu privire la la omologarea certificatelor de vaccinare anti-COVID-12 emise de alte țări decât statele membre ale Uniunii Europene

Ordinul nr.108 din 15.02.2022: Cu privire la aprobarea criteriilor de transfer/admitere în unitatea de terapie intensivă a gravidelor și lăuzelor cu infecție COVID-19, evoluție severă.

Ordinul MS nr. 86 din 09.02.2022: Cu privire la organizarea și desfășurarea Consfătuirilor comune a medicilor obstetricieni-ginecologi, neonatologi și pediatri.

Ordinul MS nr. 26 din 17.01.2022: Cu privire la organizarea asistenţei medicale spitaliceşti pacienelor – gravide cu forme medii, grave, grave cu complicaţii şi extrem de grave a infecţiei COVID-19 din raioanele din nordul ţării şi municipiul Chişinău

Ordinul MS nr. 22 din 14.01.2022: Cu privire la organizarea asistenţei medicale spitaliceşti pacienţilor – copii cu forme uşoare, medii, grave, grave cu complicaţii şi extrem de grave a infecţiei COVID-19 din raioanele din centrul şi sudul ţării (Ceadîr-Lunga, Comrat, Hînceşti, Basarabeasca, Taraclia, Vulcăneşti, Cantemir, Cahul, Cimişlia, Leova)

Ordin nr.03 din 04.01.22: Cu privire la Planul de acţiuni în vederea conformării la recomandările înaintate şi executarea subpct.2.4. şi subpct.2.5 din Hotărârea Curţii de Conturi nr.71 din 16 decembrie 2021

2021

Ordin nr.765d din 13.08.2021: Cu privire la evaluarea stocurilor de medicamente și echipamente de protecție

Ordin nr. 1213 din 24.12.2021: Cu privire la aprobarea Planului de Acțiuni al Ministerului Sănătății pentru anul 2022

Ordin nr. 1053 din 17.11.2021: Cu privire la condiţiile de vaccinare împotriva COVID-19 pentru copiii cu vârstă 12 ani şi peste în cazul exprimării intenţiei de vaccinare a părintclui/tutorelui/reprezentantului legal al copilului

Ordin nr. 1147 din 08.12.2021: Cu privire la organizarea în Republica Moldova a Săptămânii Internaţionale de Prevenire a Cancerului de Col Uterin în perioada 17-23 ianuarie 2022

Ordin nr.1233 din 30.12.21: Cu privire la organizarea şi asigurarea asistenţei medicale populaţiei din republică în perioada sărbătorilor de iarna, 01-02 ianuarie şi 07-09 ianuarie 2022

Ordin nr. 696 din 22.07.21: Cu privire la aprobarea Strategiei de comunicare a Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale pentru anii 2021-2023

Ordinul nr.1178 din 16.12.21: Cu privire la extinderea grupurilor eligibile pentru doza booster de vaccin anti-COVID-l9

Ordin 1089 din 24.11.2021: Cu privire la aplicarea dozei suplimentare și dozei booster de vaccin anti -COVID-19 

Ordin comun 1053 din 17.11.21: Cu privire la organizarea Campaniei de informare pentru sporirea nivelului de conştientizare a rezistenţei la antimicrobiene

Ordinul nr. 47 din 10.02.2016 cu  privire la  aprobarea Nomenclatorului  prestatorilor privați  de  servicii de  sănătate (actualizat  la  15.11.2021)

Ordin nr. 1001 din 29.10.2021: Cu privire la unele măsuri suplimentare de ameliorare a monitorizării la domiciliu a pacienţilor cu forme uşoare şi moderate ale infecţiei cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) prin efectuarea pulsoximetriei în condifii de domiciliu

Ordin MS 990 din 22.10.21: Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Imunizării împotriva COVID-19 sub egida Guvernului Republicii Moldova

Ordin nr 683 din 20.07.21: Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Concursului Premiul Naţional pentru Vârstnici „Pentru o viaţă activă la orice vârstă”, ediţia 2021

Ordin nr. 819 din 09.09.2021: Cu privire Ia organizarea evenimentului de donare voluntară a sângelui „Donează o picătură de viaţă!”

Ordin sarbatori nr. 774 din 18 august 2021: Cu privire la asigurarea asistentei medicale populatiei în zilele 27.08.21-31.08.21

Ordin 776 din 20.08.21: Cu privire la Desfășurarea Maratoanelor de vaccinare împotriva COVID-19 

Ordin MSMPS nr.672 din 14.07.2021: Cu privire la organizarea și funcționarea cabinetului de dezvoltare a copilului

Ordin nr. 566 din 17.06.2021: Cu privire la menţinerea măsurilor de control pentru a preveni răspândirea în continuare a SARS-CoV-2 şi asigurarea accesului populaţiei la servicii medicale

Ordinul nr. 539 din 08.06.2021 cu privire la organizarea Campaniei extinse de vaccinare contra infecţiei cu Papiloniavirusul uman a persoanelor cu vârstele 9 -26 ani

Ordinul nr. 460 din 21.05.2021- Cu privire la desfăşurarea Lunarului de promovare şi recrutare a populaţiei la donarea de sânge voluntară şi sistematică în perioada 25 mai – 25 iunie 2021 şi a Zilei Mondiale a donatorului de sânge 14 iunie 2021

Ordinul nr. 515 din 01.06.2020 – Cu privire la aprobarea standardului de supraveghere a gravidelor cu evoluție fiziologică a sarcinii în condiții de laborator

Ordinul MS nr.1002 din 29.10.2021 Cu privire la aprobarea PCN Infectia cu coronavirus de tip nou (Covid-19) editia VI

PCN-371 Infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19), editia VI, aprobat prin ordinul MS nr.1002 din 29.10.2021

Ordinul MS nr.1003 din 29.10.2021 Cu privire la aprobarea PCSMF Infectia cu coronavirus de tip nou (Covid-19) editia VI

PCSPMF-Infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19), editia VI, aprobat prin ordinul MS nr.1003 din 29.10.2021

Ordinul nr. 708 din 27 iulie 2021 Cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.79/2021

Ordinul nr. 650 din 9 iulie 2021 Cu privire la aprobarea unor formulare

Ordinul nr. 649 din 9 iulie 2021 Cu privire Ia aprobareaRegulamentului de organizare a evaluării cazurilor de mortalitate infantilă şi mortalitate a copiilor cu vârsta de până la 5 ani

Ordin nr. 378 din 27.04.2021: Cu privire la organizarea Conferinţei de finalizare a Proiectului moldo-elveţian Generaţie Sănătoasă – Servicii de Sănătate Prietenoase Tinerilor

Ordinul  MSMPS nr. 55p 3  din 23 aprilie 2021  cu  privire  la  modificarea  enexei Ordinului nr.05 p 1 din  15 ianuarie  2021  cuc  privire  la  consiliile administrative ale  IMSP

Ordinul MSMPS nr.269 din 31.03.2021 Cu privire la aprobarea PCSPMF Infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19), editia V

PCSPMF-Infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19), editia V, aprobat prin ordinul MSMPS nr.269 din 31.03.21

Ordin nr. 242 din 22.03.2021:  Cu privire la organizarea vaeeinării anti COVID-19 a personalului/beneficiarilor din cadrul Azilurilor şi Centrelor de plasament temporar sau de lungă durată

Ordin nr. 140 din 22.02.2021- Organizarea seminarului de instruire cu privire la vaccinarea anti-COVID-19

Ordinul nr.20 p/1 din  10.02.2021  cu  privire la  evaluarea și  validarea indicatorilor  de  performanță  ai  activității instituțiilor medico-sanitare  publice  pentru  anul  2020  

Ordinul nr.103  din  10.02.2021  cu  privire la  modificarea  anexei nr. 3 al  ordinului nr.569 din  19.06.2020  

Ordin nr. 93 din 05.02.2021 Cu privire la implementarea Planului national de imunizare anti-Covid -19

Formular a îndeplinirii indicatorilor de performanță pentru anul 2020

Ordin nr. 14 din 19.01.2021: Cu privire Ia monitorizarea circulaţiei tulpinilor de SARS-CoV-2 prin metode de biologie moleculară şi secvenţiere

Ordinul  nr. 05 p/1 15.01.2021  cu  privire la  Consiliile administrative ale  instituțiilor  medico-sanitare publice  în care Ministerul  Sănătății, Muncii și Protecției Sociale exercită  calitate  de  fondator

2020

Ordin nr 1305 din 30.12.2020: Cu privire la fortificarea sitemului de supraveghere a infecției COVID în rîndul lucrătorilor medicali

Ordin nr 1306 din 30.12.2020: Cu privire la intensificarea măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19 în instituţiile medico-sanitare

Ordin nr. 1195-352- A din 15.12.2020- Modificarea Ordinului nr. 492-139-A din 22.04.2013, cu privire la medicamente compensate din FAO de AM

Ordin nr. 1187 din 14.12.2020 cu privire la unele măsuri de ameliorare a calității tratamentului la domiciliu a pacienților cu COVID-19 și post COVID-19

Ordin 1169 din 08.12.2020 Cu privire Ia programarea vaccinărilor pentru anul 2021 şi organizarea efectuării lor

Ordinul nr. 1152 din 08.12.2020, cu privire la testarea de screening a infecției HIV cu Teste Rapide de Diagnostic

Ordin 1141 din  04.12.20 Cu privire la aprobarea Planului de comunicare privind răspândirea COVII)-19în Republica Moldova „Fii în siguranţă!”

ORDIN 1108 din 30.11.2020: „Cu privire la întocmirea şi prezentarea rapoartelor statistice medicale anuale de către instituţiile medicosanitare pentru anul 2020″

Ordinul nr.1103 din 26 noiembrie 2020 cu privire la organizarea screening-ului serologic la COVID-19, hepatitele virale B și C

Ordinul nr. 1151 din 8 decembrie 2020,cu privire la notificarea, cercetarea și evidența cazurilor de intoxicații cu ciuperci în RM 

Ordin nr. 1147 din 07.12.2020  Cu privire la modificarea Protocolului clinic naţional provizoriu (ediţia III) „Infecţia cu coronavirus de tip nou (COVID-19)” şi Protocolului clinic standardizat pentru medicii de familie (ediţia III) „Infecţia cu coronavirus de tip nou (COVID-19)”

Ordin 1047-394 din 11.11.2020 Cu privire la sporirea nivelului de conştientizare a rezistenţei la antimicrobiene

Ordinul nr. 1019 din 5.11.2020 privind funcționarea sistemului de evaluare a cauzalității și clasificare a evenimentelor adverse post-imunizare

Ordinul nr. 989 din 03.11.2020 cu privire la aprobarea rapoartelor statistice medicale pentru anul 2020

Ordinul MSMPS și CNAM nr..988-297-A din 02.11.2020 Cu privire la gestionarea Listelor de așteptare pentru tratament în cadrul Programelor speciale

Ordin MSMPS nr 946 din 15.10.20: Cu privire la executarea ordinului IVTSMPS, nr. 388 din 10.04.2020 „Privind prevenirea şi controlul COVID-19 în instituţiile mcdico-sanitare şi rezidenţiale cu îngrijiri pe termen lung

Ordinul  nr. 47 din  10.02.2016  Cu privire la aprobarea Nomenclatorului       prestatorilor privaţi de servicii de sănătate actualizat la  data  de 31.12.2020

Ordinul nr.889 din 28.09.2020 Cu privire la aprobarea Ghidului national ..Reabilitarea medicali a pacienţilor cu infecţia COVID-19″

Ordin  nr. 867 din 23.09.2020 Comisii de specialitate

Ordin nr. 863 din 22.09.20: Cu privire la testarea de screening la hepatitele virale B şi C cu Teste Rapide de Diagnostic

Ordin comun MSMPS și CNAM 814_234 A din 09.09.2020 modificarea formularelor AMP în AOAM

Ordin nr. 651-168 A din 13.07.2020 Cu privire la modificarea și completarea Ordinului 727-494-A din 21.06.2016 tratament epizodic

Ordin 505 din 29 mai 2020, cu privire la distribuirea dezinfectanților și produselor de igienă

Ordinul 438 din 26.05.2020 cu privire la unele măsuri suplimentare pentru realizarea activităților de expertizare și prelungire a gradului de dizabilitate în perioada stării de urgență de sănătate publică

Ordin nr. 483 din 20.05.2020- Asistenta hemotransfuzionala in perioada starii de urgenta in sanatate publica provocata de infectia COVID-19

Ordin nr. 471 din 16.05.2020- Masuri suplimentare pentru asigurarea accesului populatiei la asistenta medicala in perioada starii de urgenta de sanatate publica

Ordin nr. 470 din 16.05.2020- Cu privire la organizarea activitatii serviciului stomatologic in conditiile epidemiei COVID-19

Ordin MSMPS nr.466 din 15 mai 2020 – supliment COVID-19 pentru toate institutiile dupa stare urgenta 

Ordinul 426 din 28.04.2020 cu privire la modificarea ordinului nr. 394 din 13.04.2020 ,,Cu privire la forificarea unor măsuri de asistență hemotransfuzională pacienților cu COVID-19”

Ordinul MSMPS nr.414 din 17.04.2020 Cu privire la aprobarea Instructiunii de organizare a serviciului de OG in conditiile epidemiei COVID-19

Ordinul MSMPS nr.413 din 17.04.2020 Cu privire la aprobarea Instructiunii de organizare a serviciului de endoscopie in conditiile epidemiei COVID-19

Ordinul 412 din 17.04.2020 cu privire la testarea de laborator a pacienților încadrați în tratament la domiciliu cu COVID-19. 

Ordinul nr. 394 din 13.04.2020 Cu privire la fortificarea unor misuri de asistenta hemotransfuzionala pacientilor cu COVID-19

Ordinul nr. 389 din 10.04.2020, cu privire la realizarea misurilor de evidenta si raportare a datelor privind tratamentul la domiciliu a pacientilor cu forme usoare a infectiei cu COVID-19

Ordinul 388 din 10.04.2020 cu privire la prevenirea și controlul COVID-19, în instituțiile medico-sanitare și rezidențiale cu îngrijiri pe termen lung 

Ordinul 385 din 9 aprilie 2020, cu privire la acordarea asistenței medicale persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz COVID-19 la etapa de transmitere comunitară a infecției 

Ordinul nr. 368 din 06.04.2020 Cu privire la unele măsuri suplimentare pentru asigurarea accesului populației la servicii de sănătate mintală psihiatrice și narcologice în condițiile stării de urgență

Ordinul 322 din 27 martie 2020 cu privire la gărzi 

Ordinul nr. 316 din 25.03.2020 cu privire la managementul cazurilor de deces al pacienților cu COVID-19

Ordinul nr. 302 din 24 martie 2020 cu privire la asigurarea măsurilor de prevenire și control al infecției cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) în cadrul farmaciilor și filialelor acestora 

Dispoziția nr.102d din 20 martie 2020 cu privire la organizarea activității serviciului de ftiziopneumologie teritorial în condițiile epidemiei COVID-19

Ordinul nr.294 din 20.03.2020 cu privire la realizarea măsurilor de evidență și raportare a datelor privind COVID-19

Ordinul nr. 253din 13.03.2020 cu privire la asigurarea realizării măsurilor de prevenire și control a infecției cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) în cadrul instituțiilor de asistență medicală primară)

Ordinul nr. 260 din 13.03.2020 cu privire la modificarea Ord. nr. 250 din 12 martie 2020 cu privire la redirecționarea fluxului de pacienți cu boli infecțioase

Ordinul nr. 263 din 13 martie 2020 cu privire la completarea ordinului nr. 222 din 04.03.2020 cu privire la acordarea asistenței medicale persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz COVID-19

Plan raspuns COVID -19

Ordinul nr. 264 din 13 martie 2020 cu privire la sistarea internărilor programate în Instituției Medico – Sanitare Publice

Ordinul 253 din 13.03.2020 cu privire la asigurarea măsurilor de prevenire și control a infecției cu Coronavirus de tip nou în cadrul instituțiilor de asistență medicală primară 

Ordinul nr. 250 din 12 martie 2020 cu privire la redirecționarea fluxului de pacienți cu boli infecțioase

Ordinul nr. 243 din 09 martie 2020 cu privire la motivarea personalului

Ordinul nr.222 cu privire la acordarea asistenței medicale persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz COVID-19

Ordinul nr. 213 din 02.03.2020 cu privire la măsurile de prevenire și control al infecției cu Coronavirus de tip nou (COVID-19)

Ordinul nr. 188 din 26 februarie cu privire la instituirea grupului de lucru a comunicatorilor la nivel național privind situațiile de urgență în sănătate publică 

Ordinul nr. 188 din 26.02.2020 cu privire la realizarea măsurilor de reducere a riscurilor de răspîndire a cazurilor de infecție cu Coronavirusul de tip nou

Ordinul nr. 188 din 26.02.2020 cu privire la realizarea măsurilor de reducere a riscurilor de răspîndire a cazurilor de infecție cu Coronavirusul de tip nou,

Ordin nr. 188 din 26.02.2020: Cu privire la instituirea grupului de lucru a comunicatorilor la nivel naţional privind Situaţiile de urgenţă în sănătatea publică

Ordinul 81 din 24 ianuarie 2020 cu privire la măsurile de prevenire și control asupra infecției Coronavirusului de tip nou(2019 – nCoV)

Ordinul cu рrivirе lа mоdifiсаrеа Оrdinului nr.492/139-А din 22 аргiliе 2013„Сu рrivirе lа medicamente compensate din fоndurilе аsigurării оbligаtоrii de аsistеnță mеdiсаlă”

Ordinul MSMPS nr.388 din 10.04.20: Privind prevenirea şi controlul COVID-I9 în instituţiile medico-sanitare şi rezidenţiale cu îngrijiri pe termen lung

Ordinul nr. 298  din 03.07.2020 Cu  privire  la  asigurarea  evidenței  și schimbului de  informații despre persoanele aflate  în  supraveghere la  domiciliu  în  scopul  prevenirii  răspîndirii  infecției  COVID-19

Ordinul nr. 619 din 02.07.2020 Cu  privire  la  organizarea internării programate  COVID 19
Ordinul  nr.598 din 27 iunie 2020 Cu privire la aprobarea PCSPMF – Infecția  cu coronavirus de tip nou (COVID-19), editia II
Ordin nr. 569 din 19 iunie 2020 Cu privire la aprobarea Listei indicatorilor de performanță a activității IMSP și modul de evaluare a îndeplinirii acestora

Ordinul nr.83 din 27.01.2020 „Cu privire la evaluarea cuplurilor asigurate pentru acordarea serviciilor de reproducere umană asistată medical”

2017

Ordin nr.902 din 24.11.2017: Cu privire la modificarea Ordinului nr.979 din 12 decembrie 2016 ”Privind selectarea pacienților pentru tratament și/sau investigații costisitoare”

Ordin nr. 414 din 31.05.17- Cu privire la programarea vizitelor si dirijarea fluxului de pacienti in conditiile de ambulator

2016

Ordinul nr.47 din 10.02.2016: Cu privire la aprobarea Nomenclatorului prestatorilor privați de servicii de sănătate (actualizat la data de 01.04.2023)

Ordinul  nr. 47 din  10.02.2016  Cu privire la aprobarea Nomenclatorului       prestatorilor privaţi de servicii de sănătate actualizat la  data  de 31.12.2020

Ordinul nr. 47 din 10.02.2016 cu  privire la  aprobarea Nomenclatorului  prestatorilor privați  de  servicii de  sănătate (actualizat  la  15.11.2021)

2023

Dispoziția MS Nr.681-d din 28.12.2023: Cu privire la optimizarea platformelor de promovare a vaccinării

Dispoziția MS NR. 431-d din 30.08.2023: Cu privire la prelungirea termenului de valabilitate pentru vaccinul anti-COVID-19 Comirnaty/Pfizer/BioNTech

Dispoziția MS Nr.151-d din 16.03.2023: Cu privire la organizarea Campaniei de donare voluntară a sângelui în cadrul Ministerului Apărării al Republicii Moldova

Dispoziția MS Nr.128-d din 07.03.2023: Cu privire la organizarea Evenimentului de donare voluntară a sângelui de comun cu Administrația Națională a Penitenciarelor

Dispoziția MS Nr.105 din 27.02.2023: Cu privire la organizarea Evenimentului de donare voluntară de sânge și componente sanguine

Dispoziția MS Nr.104 din 27.02.2023: Cu privire la organizarea campaniei de donare voluntară de sânge și componente sanguine

Dispoziția MS Nr.33-d din 25.01.2023: Cu privire la modificarea Dispoziției Ministerului Sănătății Nr.897-d din 30.12.2022, cu privire la repartizarea bunurilor medicale

Dispoziția MS nr.5-d din 09.01.2023: Cu privire la modificarea Dispoziției Ministerului Sănătății Nr.897-d din 30.12.2022, cu privire la repartizarea bunurilor medicale.

2023

Dispoziția MS Nr.348-d din 07.07.2023: Cu privire la organizarea evenimentelor de promovare a alăptării.

Dispoziția MS Nr.338-d din 04.07.2023: Cu privire la distribuirea vaccinurilor și consumabilelor pentru realizarea PNI în trimestrul III, anul 2023

2022

Dispoziția MS nr.899-d din 30.12.2022: Cu privire la repartizarea bunurilor medicale

Dispoziția MS nr.898-d din 30.12.2022: Cu privire la repartizarea bunurilor medicale

Dispoziția MS nr.897-d din 30.12.2022: Cu privire la repartizarea bunurilor medicale

Dispoziția MS nr.867-d din 16.12.2022: Cu privire la repartizarea bunurilor medicale (mănuși de unică folosință)

Dispoziția MS nr.865-d din 16.12.2022: Cu privire la instruirea lucrătorilor medicali din spitale în chirurgia traumei în condiții ostile

Dispoziția MS nr.864-d din 16.12.2022: Cu privire la organizarea campaniei de informare și donare voluntară a sângelui și componentelor sanguine

Dispoziția MS nr.863-d din 16.12.2022: Cu privire la repartizarea mănușilor de unică folosință

Dispoziția MS nr.859-d din 14.12.2022: Cu privire la repartizarea generatoarelor electrice din ajutor umanitar

Dispoziția MS nr.853-d din 13.12.2022: Cu privire la repartizarea bunurilor medicale (soluții perfuzabile)

Dispoziția MS nr.843-d din 08.12.2022: Cu privire la repartizarea bunurilor medicale din ajutor umanitar

Dispoziția MS nr.842-d din 08.12.2022: Cu privire la repartizarea bunurilor medicale din ajutor umanitar

Dispoziția MS nr.838-d din 06.12.2022: Cu privire la repartizarea bunurilor medicale din ajutor umanitar

Dispoziția MS nr. 795-d din 11.11.2022: Cu privire la repartizarea bunurilor medicale (măști de protecție)

Dispoziția MS nr. 753-d din 20.10.2022: Privind vaccinarea contra gripei sezoniere către sezonul gripal 2022-2023

Dispoziția MS nr. 179-d din 02.03.2022: Cu privire la distribuirea vaccinului anti-COVID-19 Comirnaty/Pfizer/BioNTech

Dispoziția MS nr. 178-d din 02.03.2022:  Cu privire la asigurarea diagnosticului de laborator privind prezența virusului SARS-CoV-2 a refugiaților din Ucraina

Dispozitia MS nr. 27-d din 18.01.22: Cu privire Ia distribuirea vaccinului anti-COVID-19 Comirnaty/Pfizer/BioNTech

Linkuri utile