Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Rapoarte de activitate

Raport privind realizarea, în anul 2020 a Strategiei Naționale privind Ocuparea Forței de Muncă  pentru anii 2017-2021

Raportul de monitorizare a realizării Planului de acțiuni pentru anul 2020 privind implementarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021

Raport  referitor la realizarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a resurselor umane din sistemul sănătății pentru anii 2016-2025

Raport pentru anul 2020 cu privire la violența în familie și violența față de femei

Raport privind implementarea Planului de Acțiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active (2018-2021) pentru anul 2020

Raport privind implementarea în anul 2020 a Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități

Raportul MSMPS realizarea în 2020 a HG 337 din 2017 privind PNSM 2017-2021

Raportul privind realizarea Planului de Acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, conform situației din 31 decembrie 2020.

Raport de privind măsurile de răspuns la infecția COVID-19 (ianuarie-decembrie 2020) 

Raport de activitate al MSMPS 2020 

Raport anual 2019- Consumul și traficul ilicit de droguri 

Raport anual 2019- Consumul și traficul ilicit de droguri în limba engleză 

Raport social anual 2019

Raportul de activitate al Guvernului pentru un an de zile

Raport anual de activitate al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 2019

Raport anual de activitate al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 2018

Raport anual de activitate al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 2017

Raportul de activitate al Guvernului în primele 100 de zile

Raport II și III – Implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (RO)

Report II and III – Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (EN)

Raport privind realizarea, în anul 2019 a strategiei  naționale  privind  ocuparea Forței de  Muncă pentru anii 2017-2021

Raportul de țară privind implementarea angajamentelor Declarației de la Beijing și a Platformei de acțiune

RAPORT cu privire la realizarea în anul 2018 a Planului de acţiuni privind implementarea Programului naţional de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022

Raportul periodic șase cu privire la implementarea Convenţiei asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei în Republica Moldova

Raport social anual 2018

Raport social anual 2017

RAPORT PRIVIND REALIZAREA ÎN ANUL 2017 A PLANULUI DE ACŢIUNI PENTRU ANII 2016-2020 PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI PE ANII 2014-2020

Declarația de răspundere managerială 2018

Sumar executiv Cedaw Iulie 2018

Declarație privind buna guvernare 2017

Raport final de autoevaluare a riscurilor de corupție

Linkuri utile