Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Rapoarte de activitate

Raport privind realizarea măsurilor cuprinse în Politica Naţională de Sănătate pe parcursul anului 2021

Raport de implementare a Hotărârii Guvernului nr. 1164 din 22.10.2016 privind aprobarea pogramul național de prevenire și control al infecției HIV_SIDA și ITS pentru anului 2021

Raportul privind progresul atins în implementarea prevederilor Protocolului privind Apa și Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025

Raport privind realizarea Programului național în domeniul alimentației și nutriției pentru anii 2014-2020 și a Planurilor de acțiuni privind implementarea acestuia

Raportul cu privire la realizarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Programului național privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1015 din 23 noiembrie 2017

Raport cu privire la implementarea Programului naţional privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020 , aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 6 iunie 2012

Raport privind realizarea Hotărârii Guvernului nr.886 din 6 august 2007 „Cu privire la aprobarea Politicii Naţionale de Sănătate” pe parcursul anului 2020

Raport privind realizarea, în anul 2020 a Strategiei Naționale privind Ocuparea Forței de Muncă  pentru anii 2017-2021

Raportul cu privire la realizarea Hotărîrii Guvernului nr. 1000 din 23.08.2016 cu privire la aprobarea Programului naţional de promovare a sănătății  pentru anii 2016 – 2020

Raportul cu privire la realizarea Strategiei naționale de sănătate publică pentru anii 2014-2020

Raportul de monitorizare a realizării Planului de acțiuni pentru anul 2020 privind implementarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021

Raport  referitor la realizarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a resurselor umane din sistemul sănătății pentru anii 2016-2025

Raport pentru anul 2020 cu privire la violența în familie și violența față de femei

Raport privind implementarea Planului de Acțiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active (2018-2021) pentru anul 2020

Raport privind implementarea în anul 2020 a Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități

Raportul MSMPS realizarea în 2020 a HG 337 din 2017 privind PNSM 2017-2021

Raport de implementare a Hotărârii Guvernului nr. 1164 din 22.10.2016 privind aprobarea pogramul național de prevenire și control al infecției HIV_SIDA și ITS pentru anului 2020

Raport de realizare a Hotărârii Guvernului nr. 1160 din 20.10.2016 privind Programul național de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020, perioada de implementare anul 2020

Raportul privind realizarea Planului de Acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, conform situației din 31 decembrie 2020.

Raport de privind măsurile de răspuns la infecția COVID-19 (ianuarie-decembrie 2020) 

Raport de activitate al MSMPS 2020 

Raport de implementare a Hotărârii Guvernului nr. 1164 din 22.10.2016 privind aprobarea pogramul național de prevenire și control al infecției HIV_SIDA și ITS pentru anului 2019

Raport de realizare a Hotărârii Guvernului nr. 1160 din 20.10.2016 privind Programul național de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020, perioada de implementare anul 2019

Raport anual 2019- Consumul și traficul ilicit de droguri 

Raport anual 2019- Consumul și traficul ilicit de droguri în limba engleză 

Raport social anual 2019

Raportul de activitate al Guvernului pentru un an de zile

Raport anual de activitate al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 2019

Raport de implementare a Hotărârii Guvernului nr. 1164 din 22.10.2016 privind aprobarea pogramul național de prevenire și control al infecției HIV_SIDA și ITS pentru anului 2018

Raport de realizare a Hotărârii Guvernului nr. 1160 din 20.10.2016 privind Programul național de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020, perioada de implementare anul 2018

Raport anual de activitate al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 2018

Raport de implementare a Hotărârii Guvernului nr. 1164 din 22.10.2016 privind aprobarea pogramul național de prevenire și control al infecției HIV_SIDA și ITS pentru anului 2017

Raport de realizare a Hotărârii Guvernului nr. 1160 din 20.10.2016 privind Programul național de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020, perioada de implementare anul 2017

Raport anual de activitate al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 2017

Raportul de activitate al Guvernului în primele 100 de zile

Raport II și III – Implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (RO)

Report II and III – Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (EN)

Raport privind realizarea, în anul 2019 a strategiei  naționale  privind  ocuparea Forței de  Muncă pentru anii 2017-2021

Raportul de țară privind implementarea angajamentelor Declarației de la Beijing și a Platformei de acțiune

RAPORT cu privire la realizarea în anul 2018 a Planului de acţiuni privind implementarea Programului naţional de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022

Raportul periodic șase cu privire la implementarea Convenţiei asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei în Republica Moldova

Raport social anual 2018

Raport social anual 2017

RAPORT PRIVIND REALIZAREA ÎN ANUL 2017 A PLANULUI DE ACŢIUNI PENTRU ANII 2016-2020 PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI PE ANII 2014-2020

Declarația de răspundere managerială 2018

Sumar executiv Cedaw Iulie 2018

Declarație privind buna guvernare 2017

Raport final de autoevaluare a riscurilor de corupție

Linkuri utile