Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Acorduri

Tratate multilaterale în vigoare

 

Organizația Mondială a Sănătății

 

======================================================================================================================

Tratate bilaterale în vigoare 

 

Republica Albania

 

Republica Azerbaidjan

Acord între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Azerbaidjan privind colaborarea în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale

Republica Belarus

Acord despre recunoaşterea reciprocă a certificatelor igienice şi a adeverinţelor de înregistrare igienică de Stat ale R.Belarusi

Acord privind procedura efectuării lucrărilor în scopul asigurării recunoaşterii reciproce a protocoalelor încercărilor tehnice şi medicale ale articolelor de uz medical

Acord privind colaborarea în domeniul înregistrării, standartizării şi controlului calităţii preparatelor medicamentoase

Republica Bulgaria

Acord intre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria de colaborare in domeniul ocrotirii sănătăţii şi ştiinţelor medicale

Republica Cehă

Acordul între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Cehe privind cooperarea in domeniul sanatatii si stiintelor medicale

Republica Populară Chineză

Acord de Colaborare în domeniu Sănătăţii şi Medicinii între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze

Memorandum de Înţelegere privind Colaborarea în domeniul Medicinii Tradiţionale între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Administraţia de Stat pentru Medicină Tradiţională Chineză a Republicii Populare Chineze

Protocol între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Populare Chineze privind colaborarea în domeniul perfecţionării cadrelor

Republica Cipru

Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cipru de cooperare în domeniul sănătăţii publice şi ştiinţei medicale

Republica Estonia

Acordului între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Sociale al Republicii Estonia privind cooperarea în domeniul sănătăţi şi ştiinţelor medicale

Republica Federala Germania

Acord între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Federal al Sănătăţii al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale

Georgia

Memorandum de Înţelegere în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Afacerilor Sociale al Georgiei

Statul Israil 

Acord intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Statului Israel cu privire la colaborarea în domeniul medicinei şi sănătăţii

Plan of cooperation in the fields of health and medecine between the Ministry of health of the Republic of Moldova and the Ministry of health of de State of Istrael for 2004-2008

Republica Italiană 

Memorandum de inţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene în materie de sănătate şi ştiinţe medicale

Republica Letonia 

Acord intre Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova si Ministerul Sanatatii al Republicii Letonia privind colaborarea in domeniul sanatatii si stiintelor medicale

Republica Lituania

ACORD dintre Ministerul Sanatatii al Repubticii Moldova si Mlinisterul Sanatatii al Republicii Lituania privind cooperarea in domeniul sanatatii

Republica Macedonia

Acord intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea in domeniile sanatatii si stiintelor medicale

Republica Polonă

Acord intre Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova si Ministerul Sanatatii al Republicii Polone privind colaborarea in domeniul sanatatii si stiintelor medicale

 România

Acord de cooperare între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi al României în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale

Memorandum de Înţelegere între Ministerul Sănătăţii Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al României în domeniul asistenţei oficiale pentru dezvoltare privind implementarea proiectului

Federația Rusă

Acord între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Federaţiei Ruse prinvind colaborarea în domeniul medicinei şi sănătăţii

Acordul între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Federaţiei Ruse despre recunoaşterea reciprocă a avizelor igienice (certificate)

Acord între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Federaţiei Ruse privind colaborarea în domeniul pregătirii şi perfecţionării specialiştilor in sistemul sănătăţii

Protocol la Acordul între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Federaţiei Ruse privind colaborarea în domeniul pregatirii şi perfecţionării specialiştilor din sistemul sănătăţii din 3 martie 2003

Republica Turcia

Acord de cooperare în domeniul sănătăţii dintre Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Turcia

Protocol de cooperare în domeniul farmaceuticii între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, Ministerul Industriei şi Comerţului al Republicii Modova şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Turcia

Ucraina

Acord între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Ucrainei în domeniul medicinei şi ocrotirii sănătăţii pe anii 1995-1996

Acord despre cunoaşterea reciprocă a certificatului igienic al Republicii Moldova şi avizului igienic al Ucrainei

Republica Ungară

Acord între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Bunăstării al Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale

Republica Uzbekistan

Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind cooperarea in domeniul sănătăţii

Republica Austria

Acord

Aranjament

Formulare Austria

Republica Azerbaidjan

Acord varianta romana

Acord varianta rusa

Republica Belorusia

Acord varianta romana

Acord varianta rusa

Republica Belorusia transfer

Acord varianta romana

Acord varianta rusa

Regatul Belgiei

Acord varianta romana

Formulare Belgia

Aranjament

Republica Bulgaria

Acord varianta romana

Aranjament

Formulare Bulgaria

Republica Cehă

Acord varianta romana

Aranjament

Formulare Cehă

Republica Estonia

Acord varianta romana

Aranjament

Formulare Estonia

Republica Lituania

Acord varianta romana

Aranjament

Formulare Lituania

Marele Ducat de Luxemburg

Acord varianta romana

Aranjament

Formulare Marele Ducat de Luxemburg

Republica Polonă

Acord varianta romana

Aranjament

Formulare Republica Polonă

Republica Portugheză

Acord varianta romana

Aranjament

Formulare Republica Portugheză

România

Acord varianta romana

Aranjament

Formulare România

Federaţia Rusă

Acord varianta romana

Acord varianta rusa

Acord Moldova Rusia militari

Ucraina

Acord varianta romana

Acord varianta rusa

Acord Moldova Ucraina militari

Ucraina transfer

Acord varianta romana

Acord varianta rusa

Ungaria

Acord varianta romana

Aranjament

Formulare Ungaria

Republica Uzbekistan

Acord varianta romana

Acord varianta rusa

Republica Federală Germania

Acord varianta română

Înţelegere administrativă – accidente de muncă

Înţelegere administrativă – prestaţii sociale

Înţelegere administrativă pentru legislaţia aplicabilă

Formulare Germania

Republica Turcia

Acord varianta română

Aranjament

Formulare Turcia

Linkuri utile