Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Prioritățile Ministerului Sănătății, discutate în cadrul evenimentului de consultare publică

17/01/2023
Prioritățile Ministerului Sănătății, discutate în cadrul evenimentului de consultare publică

Astăzi, 17.01.2023, Ministerul Sănătății a organizat evenimentul de consultare publică a angajamentelor de edificare a unui sistem de sănătate modern și eficient conform Planului Național de Dezvoltare (PND) pentru anii 2023-2025 și Planului de Acțiuni al Guvernului (PAG) pentru anul 2023.

Prioritățile Ministerului pentru 2023 prevăd fortificarea capacităților instituțiilor medico-sanitare publice din țară prin investiții în infrasructură, care includ renovări și asigurare cu echipamente moderne, instruirea personalului medical, majorarea accesului populației la serviciile medicale și medicamente, digitalizarea serviciilor medicale, activități axate pe construirea a două spitale regionale la Bălți și Cahul, elaborarea și aprobarea a unui șir de programe naționale.

Proiectul PAG cuprinde 44 de acțiuni unde Ministerul Sănătății este principala autoritate de implementare și alte 13 acțiuni cu rol de partener, în domenii precum munca, securitate și apărare, tineret și sport, educație și cercetare etc.

Un șir de acțiuni țin de domeniul medicamentului și anume reluarea unor politici stagnate pe parcursul a mai multor ani, precum legea medicamentului, legea asistenței farmaceutice, realizarea trasabilității medicamentelor și distrugerii lor inofensive, etc. În cadrul dialogului cu părțile interesate Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, a trecut în revistă acțiunile, care vin să adapteze cadrul național  de politici la cel european, dar și a accentuat importanța politicilor de sănătate publică, care constituie unul dintre cele mai importante elemente ale Programului de asociere RM-UE pe domeniul sănătate.  

Prezenți la eveniment, reprezentanții mediului de afaceri și societății civile au subliniat importanța acțiunilor de digitalizare a serviciilor de sănătate și de creștere a calității serviciilor medicale, acordate cetățenilor. În acest context, directorii AMDM și CNAM au consemnat eforturile instituțiilor pe care le conduc la implementarea unor mecanisme digitale, precum sistemul informațional de evidență automatizată a medicamentelor și sistemul informational e-rețetă medicamente compensate.

Spread the love