Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

COMUNICAT DE PRESĂ

25/06/2024
COMUNICAT DE PRESĂ

Având în vedere informațiile false și denigratoare răspândite în spațiul public de anumite portaluri media referitoare la faptul că, anumiți prestatori de servicii medicale în domeniul fertilizării in vitro ar activa fără autorizații eliberate de Agenția de Transplant, vă comunicăm următoarele:

În anul 2023 au intrat în vigoare modificările la Legea nr. 138/2012 privind sănătatea reproducerii. Conform dispozițiilor finale ale legii menționate, pentru punerea ei în aplicare era necesară adoptarea sau aprobarea unor norme de aplicare (metodologii, regulamente etc.), precum și constituirea unor organe prin prisma de racordare și transpunere a standardelor UE. Luând în considerație că domeniul sănătății reproducerii este unul complex, adoptarea mecanismelor de punere în aplicare a legii a necesitat o perioadă de timp în care Ministerul Sănătății, în colaborare cu Agenția de Transplant și alte organe de resort au întreprins măsurile corespunzătoare în acest sens. Totodată, prin ordinul ministrului a fost instituit organul care, conform legii, are atribuțiile și pârghiile legale necesare pentru finalizarea tuturor procedurilor (Ordinul nr. 529 din 18.06.2024 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare a Consiliului Național pentru Reproducerea Asistată Medical”).

Astfel, vă informăm că, până în prezent, niciun prestator de servicii medicale de fertilizare in vitro, fie public sau privat, nu deține autorizație eliberată de Agenția de Transplant, urmând ca în perioada următoare toți prestatorii să se conformeze cerințelor noi.

Conform poziției oficiale a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), în anul 2024 au fost contractate servicii de fertilizare in vitro cu patru prestatori privați, și anume: SC „Repromed” SRL, SRL „Medpharmconsult”, ICS „Health Forever International” SRL și SRL „Fertil Med”, care dețin documentele necesare perfectate și prezentate în condiții egale pentru contractarea și acordarea serviciilor respective în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, și anume cu Legea nr. 1585/1998 privind asigurarea obligatorie de asistență medicală, Criteriile de contractare aprobate anual prin ordin comun al Ministerului și CNAM, Ordinul directorului general al CNAM privind contractarea prestatorilor de servicii medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală etc. Contractele încheiate pot fi găsite pe pagina oficială a CNAM.

Spread the love